• Ein plant, teulu yw popeth.

  Pan fo’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am fabwysiadu, maen nhw’n meddwl am fabanod. Er bod gennym fabanod sydd angen eu mabwysiadu, y gwirionedd yw bod y rhan fwyaf o’r plant sydd angen eu mabwysiadu ar draws rhanbarth Bae’r Gorllewin dros flwydd oed ac mae’r ystod oedran yn eang. Yn ogystal, mae gennym bob amser grwpiau o frodyr a/neu chwiorydd a rhai sydd ag anghenion cymhleth.

  Gall hyd at 60 o blant fod yn disgwyl cael eu mabwysiadu ar unrhyw adeg yn ardal Bae’r Gorllewin. Mae’r plant hyn rhwng 6 mis a 9 mlwydd oed. Mae’n bwysig bod y plentyn priodol yn cael ei baru â mabwysiadwyr priodol, felly efallai mai nifer fechan yn unig o’r plant hyn fydd yn addas i chi.

  Mae ein plant yn hanu o amrywiaeth o gefndiroedd ac maen nhw’r un mor amrywiol ac unigryw â chi!

  Yr hyn sydd ganddynt i gyd yn gyffredin yw eu bod wedi cael bywydau ansefydlog a’r hyn y mae ei angen arnynt yw cartref cariadus, cefnogol a pharhaol. Gallwch chi weddnewid eu bywydau. Os byddwch chi’n gwneud hynny, byddan nhw’n gweddnewid eich bywydau chithau!

 • Arweiniad i Blant ar Fabwysiadu

  Mae’r Arweiniad i Blant ar Fabwysiadu wedi’i lunio i gael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd fel y gall fod yn berthnasol i blant o wahanol oedrannau a lefelau gwahanol o ddealltwriaeth. Cliciwch yma i lawrlwytho ein Harweiniad i Blant ar Fabwysiadu.

 • Arweiniad i Blant ar Gefnogaeth Fabwysiadu

  Rydym yn darparu cefnogaeth i chi trwy:

  • wrando ar eich barn a’ch teimladau;
  • eich helpu chi i ddeall eich hanes geni;
  • rhoi cefnogaeth i chi wrth ysgrifennu llythyrau blwch post;
  • darparu cefnogaeth a chysylltiad ag asiantaethau eraill.
 • Darllenwch ein pecyn gwybodaeth manwl.  Yng nghefn y pecyn, mae ffurflen Cofrestru Diddordeb.  Os hoffech chi i ni gysylltu â chi a chael ymweliad i gychwyn y broses, llenwch y ac anfonwch y ffurflen Cofrestru Diddordeb atom ni neu ffoniwch ni. Fel arall, llenwch y dudalen ymholiadau a nodwch eich manylion, ac fe wnawn ni gysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

 • Proffiliau Plant

 • Jacob
 • James
 • Katie & Emma
 • Joanne
 • Adnoddau Plant

 • Rhestr o Lyfrau

  • When Daisy Met Tommy
  • Forever Fingerprints
  • My New Family (A First Look At Adoption)
  • We Belong Together
 • Adolygiadau o Lyfrau

  Adolygiadau o lyfrau

 • Dolenni Defnyddiol

  • AGC – Arolygiaeth Gofal Cymru – Rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru.
  • Comisiynydd Plant – Hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc yng Nghymru.
 • Diddordeb mewn mabwysiadu? Fe hoffem glywed gennych chi.