• James

  Mae Katie yn 3 blwydd oed

  Mae Emma yn 5 mlwydd oed

   

  Cyswllt: Yn anuniongyrchol â’r teulu biolegol trwy gyfrwng Blwch Post

 • Mae James yn fachgen bach hyfryd. Mae ganddo wallt brown golau ac ychydig o frychau ar ei drwyn.

  Mae James yn llawn egni ac mae’n fachgen bach chwareus iawn. Mae’n mwynhau pêl-droed, nodio a chwarae rhan yn fawr iawn. Mae James yn fachgen cymdeithasgar iawn ac mae’n cymysgu’n dda ag eraill, ond mae’n annibynnol iawn hefyd.

  Byddai teulu cariadus a gofalgar sy’n gallu cynnig digon o gynhesrwyd emosiynol a diogelwch iddo yn lleoliad delfrydol i James.

  Bydd ar James angen mabwysiadwyr sy’n gallu cefnogi ei anghenion diwylliannol a chrefyddol.

 • Daliwch sylw: mae’r proffil hwn wedi cael ei greu i gynnig awgrym ynghylch y math o blant sy’n rhan o Wasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin ac sy’n chwilio am deuluoedd mabwysiadol. Nid yw’n broffil o blentyn go iawn.