• Joanne

  Mae Joanne yn 5 mlwydd oed

   

  Cyswllt: Cyswllt anuniongyrchol trwy Letterbox â’r teulu biolegol

 • Mae gan Joanne wallt golau, llygaid gwyrdd a gwên hyfryd.

  Mae Joanne yn ferch egnïol sy’n hoffi canu a dawnsio. Mae Joanne yn hoffi chwarae gemau, lliwio a gwneud gweithgareddau celf a chrefft. Ei hoff raglen teledu yw Peppa Pinc a Dora the Explorer. Mae Joanne yn hoffi cael sylw unigol a chael ei chanmol!

  Mae Joanne wedi cynefino â’i hysgol prif ffrwd ac mae hi’n cael help ychwanegol â llythrennedd. Mae gan Joanne rywfaint o anawsterau iaith a lleferydd ac bydd hi’n mynychu sesiynau therapi Language Link i’w chynorthwyo â hyn.   

  Bydd ar Joanne angen mabwysiadwyr sy’n deall ymlyniad ac sy’n gallu defnyddio ymagwedd therapiwtig i fagu plant.

 • Daliwch sylw: mae’r proffil hwn wedi cael ei greu i gynnig awgrym o’r math o blant sy’n rhan o Wasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin ac sy’n chwilio am deuluoedd mabwysiadol. Nid yw’n broffil o blentyn go iawn.