• Katie & Emma

  Mae Katie yn 3 blwydd oed

  Mae Emma yn 5 mlwydd oed

   

  Cyswllt: Yn anuniongyrchol â’r teulu biolegol trwy gyfrwng Blwch Post

 • Mae Katie ac Emma yn chwiorydd llawn. Mae gan y ddwy wallt brown a phryd golau.

   

  Disgrifir Katie fel geneth chwilfrydig, gyfeillgar a hyderus. Mae Katie wrthi’n sefydlu perthnasoedd cadarnhaol â’r chyfoedion.

  Mae Katie yn hoffi chwarae â’i dol baban a phran, Paw Patrol a gwneud gwaith celf a chrefft.

  Mae Katie wedi dysgu sut i fynd i’r toiled ei hun ac nid oes ganddi unrhyw anghenion ychwanegol.

   

  Mae Emma yn ferch fach hapus a gofalgar sydd â phersonoliaeth mawr.

  Mae Emma yn hoffi chwarae rhan â’i chegin smalio, ac mae hi hefyd yn hoffi Doc McStuffin, My Little Pony a thywysogesau Disney.

  Nid oes gan Emma unrhyw anawsterau iechyd ac mae hi’n cyflawni’n dda yn yr ysgol. Mae Emma wedi profi anawsterau emosiynol / ymddygiad ysgafn ac mae hi ar hyn o bryd yn mynychu  sesiynau therapy chwarae wythnosol i’w helpu i gysylltu ei hemosiynau â’i sefyllfa.

 • Daliwch sylw: mae’r proffil hwn wedi cael ei greu i gynnig awgrym ynghylch y math o blant sy’n rhan o Wasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin ac sy’n chwilio am deuluoedd mabwysiadol. Nid yw’n broffil o blant go iawn.