Rwy’n falch iawn o roi dolen i chi i’r adroddiad uchod sydd wedi’i bostio ar wefan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.

http://www.adoptcymru.com/home.php?page_id=1&setLanguage=2

Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad ffurfiol ar berfformiad a chynnydd Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru hyd yn hyn eleni, gan gyflawni’r dyletswyddau i roi adroddiad dros dro i Weinidogion Cymru erbyn 31 Rhagfyr bob blwyddyn.

Rwy’n gobeithio eich bod ym meddwl bod yr adroddiad hwn yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth. Cysylltwch â mi os oes angen mwy o wybodaeth arnoch.

Yn gywir

Suzanne Griffiths

Cyfarwyddwraig

Gwasanaeth Mabwysiadu Cymru

Cofrestr Fabwysiadu Newydd i GymruEin Stori Mabwysiadu