• Croeso i Wasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin

  • Ni yw eich gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol awdurdod lleol cyfeillgar sy’n cwmpasu ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

    Rydym yn deall pa mor bwysig yw mabwysiadu fel penderfyniad felly rydym yn ddiolchgar iawn eich bod yn cymryd yr amser i edrych ar ein gwefan. Mae yna nifer o wahanol fathau o weithwyr cymdeithasol, therapyddion a thimau yn Western Bay Adoption ond mae un peth yn sicr…rydym i gyd yn dod at ein gilydd i’ch helpu i wireddu eich breuddwydion, gan ddarparu cefnogaeth drwy bob cam, darparu cartrefi sefydlog a chariadus i ein plant.

    Rydyn ni’n eithaf balch o’r gymuned o fabwysiadwyr ym Mae’r Gorllewin, maen nhw’n griw cefnogol a all fod yno i chi hefyd.

    Mae Western Bay Adoption yn cynnig cymorth nid yn unig i fabwysiadwyr sy’n mynd drwy’r broses ac wedi hynny ond hefyd i blant a phobl ifanc sydd wedi’u mabwysiadu a phobl y mae mabwysiadu wedi effeithio arnynt.

  • Cliciwch ar y botwm isod sy’n disgrifio’ch rheswm dros ymweld â’r wefan heddiw orau

  • Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol