•  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tîm cefnogi mabwysiadu Bae’r Gorllewin ydyn ni, ac rydym ar gael ar bob adeg i’ch helpu gydag unrhyw ansicrwydd, problemau a chwestiynau a all godi yn ystod eich taith.

  Mae ein tîm amlddisgyblaeth yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol therapiwtig, therapyddion arbenigol, seicolegydd a gweithwyr ieuenctid.

  Rydym yn gweithio’n agos gydag asiantaethau mabwysiadu eraill, asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol, yr adran iechyd a’r adran addysg.

 • Sarah

 •  

   

  Fy enw i yw Sarah ac rwy’n weithiwr cymdeithasol cefnogi mabwysiadu yn GMBG. Rwy’n rhan o’r Tîm Cefnogi Mabwysiadu sydd wrth law i’ch helpu ar hyd eich taith fabwysiadu.

   

  Dyma rai o fy hoff adnoddau mabwysiadu rwy’n gobeithio y byddant yn ddefnyddiol i chi. P’un a oes angen cymorth arnoch ai peidio, mae mabwysiadu’n daith gydol oes o ddatblygu, dysgu ac addasu. Gall rhai o’r adnoddau hyn eich helpu ar hyd eich ffordd.

   

  Cofiwch, os oes angen i chi drafod unrhyw un o’r pynciau hyn ymhellach neu os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â’r tîm gan ddefnyddio’r botwm uchod.

 • Podlediadau

 • Fideos

 • What is Therapeutic Parenting?
 • The Quick Guide to Therapeutic Parenting
 • PACE - Dan Hughes
 • Impact of Abuse/Therapeutic Parenting - Sara Naish
 •