Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin yn hyrwyddo Fframwaith Taith Bywyd y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol. Ym mis Tachwedd cynhaliwyd y cyntaf mewn cyfres o weithdai ar gyfer mabwysiadwyr. Datblygwyd y rhain yn dilyn ymgynghoriad â mabwysiadwyr a byddant yn eu cefnogi wrth iddynt ddefnyddio llyfrau stori bywyd presennol eu plentyn a llythyrau diweddarach mewn bywyd. Mae’r gweithdai a’r deunyddiau a rennir yn helpu mabwysiadwyr i ychwanegu at llyfrau a deunyddiau a’u haddasu fel y gallant rannu stori bywyd eu plentyn â nhw mewn modd naturiol a chefnogol.

Wythnos Mabwysiadu GenedlaetholAdopting Together yn ennill gwobr clod uchel Go Wales ar gyfer Budd Cymdeithasol a Chymunedol