Mae’r Sefydliad Gofal Cyhoeddus (IPC) ym Mhrifysgol Oxford Brookes yn cynnal arolwg o wasanaethau cymorth ôl-fabwysiadu ar ran y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, sy’n canolbwyntio ar adeiladu mewn ecwiti, ansawdd a chynaliadwyedd ledled Cymru. Byddem yn eich annog i lawrlwytho’r ddolen a chwblhau’r arolwg byr cyn 31 Mawrth 2017.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/NSYFKDP

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 15 munud a gellir mynd ato trwy’ch ffôn symudol neu’ch cyfrifiadur. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â mi ar 0300 365 2222.

Mabwysiadwyr posibl yn cael eu hannog i weld y plentyn cyfan (#GweldYPlentynCyfan)Balchder