Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin wedi cefnogi’r ddau ddigwyddiad Pride diwethaf yng Nghaerdydd a Llanilltud Fawr.